Кафедра Економіки підприємства та організації підприємницької діяльності є випусковою та здійснює підготовку фахівців зі спеціальності
076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» на рівнях:...