Одесса: 23°С (вода 17°С)
Киев: 17°С
Львов: 17°С

Тема: Тестирование: каковы заданьица?

Ответить в теме
Страница 1 из 8 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 151
 1. Вверх #1
  User banned
  Пол
  Мужской
  Сообщений
  4,436
  Репутация
  463

  По умолчанию Тестирование: каковы заданьица?

  http://ermiak.livejournal .com/133088.html
  Читаем. Свидомым можно радоваться.


  Позднейшая ремарка.
  Похоже, в школах отвечали не на эти тесты, а эти либо относятся к более ранней, отредактированной позднее версии, либо вообще фальшивка и агитпроп.
  Прошу дополнить эту тему информацией, подтверждающей или опровергающей подлинность тестов.
  Последний раз редактировалось Тугрик; 24.04.2008 в 11:38.


 2. Вверх #2
  Затейница

  Аватар для Olivi@
  Пол
  Женский
  Адрес
  Одесса
  Возраст
  52
  Сообщений
  71,626
  Репутация
  81147
  Записей в дневнике
  5
  Надо ссылку поправить
  💙💛
  Майдануться никогда не поздно © Yakov Gopp

 3. Вверх #3
  Цитата Сообщение от Тугрик Посмотреть сообщение
  http://ermiak.livejournal .com/133088.html
  Читаем. Свидомым можно радоваться.
  Читаем расшифровку.

  Читання н аналіз тексту
  Текст З
  Прочитайте уважно текст. Виконайте завдання 32—39 до нього. З чотирьох
  варіантів відповідей виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ й позначте її у бланку згідно
  з інструкцією. .
  «Щобнас поважали...»
  (1) Мовне питання не можна розглядати Ізольовано від усісї політичної, соціальио-еконо-міч мої те культурної ситуації* Нині втрачено ту ініціативу в мовній політиці, яка починала народжуватися в час здобуття незалежності. Причини — і а об'єктивних обставинах (кризо¬вий стан суспільства, зниження престижу українськості внаслідок соціальних розчаруаань), і в суб'єктивних (незацікавленість державних структур, «втома» громадських інституцій, пря¬ма політична протидія з боку певних груп). У багатьох сферах ми відкинуті назад НАВІТЬ порів¬няно а кінцем 80-х років,
  (І) 3 метою політичного тиску на Україну активно використовуються застарілі, ви радян¬ського походження, статистичні дані про національний склад населення України,— тоді кола демографічні дослідження останніх років засвідчують сталу тенденцію до зростання кількості осіб, що ідентифіку ють себе як українці.
  (3) Зразком політичної тенденційності може бути недавни зайва Міиіііерсіиа ёвхорлоавшя справ Росії про нібито утиски в Україні російсько? мови, яку міністерство, слідом за деякими російськими газетами, називає рідною мовою більш як половини українців. Крім фантазії" ав¬тор» а, тут «спрацювало» Й елементарне змішування зовсім різних понять: «рідна мода* і «мова повсякденного вжитку». Мільйони українців під тиском обставин справді користуються в су¬спільному, а часто й приватному побуті російською, але рідною вважають українську і на мають наміру від неї відмовлятися- Навіть багато жто этих, що нею не володають, жалкують про цо ' І Хотіли 0. щоб їхні діти не зазнали такої кривди. Це проблема, яку ще МАЮТЬ ДОСЛІДИТИ соціолін-гвістика, Лінгво психологія і педагогіка»— як і те явище, яке можна назвати вимушеною росІй-ськомовністю: коли люди, які добре володіють українською мовою і хотіли б нею користуватися» черва різні зовнішні обставини не можуть цього зробити.
  (4) Аналізу потребує і поняття двомовності, яке у нос парадоксальним чином узяли на озброєння принципові одиомовникн — ті, хто не знас і не хоче знати української мови, тоді як ті, кого вопи позивають націоналістами, власне і с двомовними, бо володають і користуються обо¬ма мовами. Хочете двомовності — будь ласка: опановуйте й українську мову, а не розколюйте суспільство за мовною ознакою. Коли ж говорити про двомовність у ширшому аспекті, то треба бачити принципову різницю між білінгвізмом та ідеологічно запрограмованою двомовністю ра¬дянського типу, якій прнзнпчалпся роль перехідного етапу до тріумфальної оди омов кості.
  (Й) У зв'язку а цим постає питання про плутанину, а часом і демагогію навколо «національ-них меншин» в Україні» Під цю категорію підводяться зовсім різні національні групи — як ті, ЯКІ справді с cytfдомінантними і за долю культури І мови яких маємо нести відповідальність ми, українці, ТІК і та вельми умовна національна меншина, яка насправді домінує у мовній сфері ли идя к и позиціям, здобутим у результаті жорстокої русифікації України в Російській імперії і а СРСР. Якщо дивитися правді в очі, то сьогодні в Україні національною меншиною, яка потре¬бує захисту, с україномовні українці.
  (6) У нинішній окладній ситуації державна мовна політика мас поєднувати цілеспрямованість І рішучість а розсудливістю, тактовністю і навіть обережністю в засобах.
  (7) Цей підхід полягає в поступовому створенні об'єктивних обставин, які робитимуть ук-раїнську мову потрібною і престижною для всіх» л українську культуру привабливою і конку-рентоспроможною на всіх рівнях. Зробити це иепросто, з огляду на глибину зрусифікованості українського суспільства та могутню дію стмжії дальшої русифікації. Тут науковці політологи, культурологи, соціологи, соціоліагвісти поживні запропонувати систему дій, виґрунтувану на аналізі реальності Й передбаченні перспектив.
  (8) Майже сто років тому Михайло Грушевсьхнй сказав: «Якщо ми. українці, хочемо, щоб нас поважали інші народи» то треба, нарешті, почати з поваги до самих себе».
  {519 сл.) (S* І.Дзюбою)


  Завдання 32—39 до тексту З
  32. Факт заяви Міністерства закордонних справ Росії про нібито утиски в Україні російської мови є свідченням того, що
  А мільйони українців, які користуються в повсякденному житті українською мовою, потребують державного захисту;
  Б уряд України не надає належної уваги захисту прав і свобод громада н щодо обрання мови
  спілкування;
  В мовне питання не можна розглядати ізольовано від усісї політичної, економічної та куль¬ту рної ситуації; Г утиски в Україні російської мови справді мають місце.

  П.Якою вважає автор ситуацію, коли ті, хто не знає української мови, закликають до надання
  обом мовам статусу державних?
  А Тенденційною; Б проросІ йською; В демагогічною; Г парадоксальною.

  *4. Висловлену ■ Заяві Міністерства закордонних справ Росії думку про те, що perfi *"У ™°*y пазнпос рідкою більше половши населення України, я втор вважає ті адреи ішт. ■ШІНИН
  А статистичні дані про національний склад населення України є застарілими; В необхідно розмежувати поняття «ріднамова» та «мова повсякденного вжитку»;
  В багато українців жалкують про та, що не володіють українською мовою; Г більшість українців хотіли б, щоб їх ні діти но лод і л и українською мовою.
  35. Яку роль у тексті відіграє посилання автора на явище, яко ній називає вкмушеямно poeifi еьтоношшіспо?
  А Дозволяє вичвкти наслідки змішування понять рідної мови та мови поесяклеякого яжитху;
  В підтверджує думку про сталість тенденції до збільшеная кількості осіб, які ввивають
  себе українцями;
  й допомагає з'ясувати наслідки політичного тиску на Україну у роз u язанні мовного питання;
  Г є одним 9 аргументів, які спростовують тезу Заяви Міністерства закордонних справ Росії про нібито утиски в Україні російської мови.
  38. Яка національне мввшявж. ял мужу автора, погребує оахнсгу в Унраїяї? А Росіяни;
  Б російськомовні українці; В україномовні українці;
  Г різні національні групи. и8В% § • . аьтурп яких потребує збереження.
  к
  37. Автор вважає, що зростанню престижності української мови перешкоджає
  А зрусифікованість українського суспільства; •
  Б обмеженість уживання української мови в науковій сфері; В вимушена російськомовність більшої чостики населення; Г політичний тиск на Україну з боку Росії;
  38. До кого звернене спонукальне речення в абзаці (4)?
  А До тих» хто вільно володіє обома мовами;
  Б до тих, хто змушений користуватися; лише російською мовою;
  В до тих, кого називЫ ЮТЬ націоналістами;
  Г до прибічників двомовності на державному рівні.
  39.Яку роль у тексті відіграє висловлення «Цей підхід полягає в поступовому Створенні об'єктивних обставин, які робитимуть українську мову потрібною і престижною для всіх, а українську культуру привабливою 1 конкурентоспроможною на всіх рівних»?
  А Є тезою, яку автор мас довести;
  Б розкриває та конкретизує попередню думку;
  В є визначенням поняття;
  Г аргументує попередньо сформульовану тезу.
  Когда то было KGB, а теперь FSB, CDYU.

 4. Вверх #4
  Не покидает форум Аватар для KSS26
  Пол
  Мужской
  Адрес
  Одесса
  Возраст
  34
  Сообщений
  30,975
  Репутация
  6577
  Вроде тестирование задумывалось с целью побороть корупцию в сфере образования. Но это врядли случится.
  МЫ ИЗ ОДЕССЫ И ГОРДИМСЯ ЭТИМ!

 5. Вверх #5
  Посетитель Аватар для Seged
  Пол
  Мужской
  Адрес
  Одесса, Украина
  Сообщений
  228
  Репутация
  33
  Цитата Сообщение от Тугрик Посмотреть сообщение
  http://ermiak.livejournal .com/133088.html
  Читаем. Свидомым можно радоваться.
  И что? Это сарказм? или гордость?
  Цитата Сообщение от cdyu Посмотреть сообщение
  Читаем расшифровку.
  Это на каком языке текст?

 6. Вверх #6
  Цитата Сообщение от Seged Посмотреть сообщение
  И что? Это сарказм? или гордость?

  Это на каком языке текст?
  चीन की आबादी दुनिया मे सर्वाधिक है। प्राचीन चीन मानव सभ्यता के सबसे पुरानी शरणस्थलियों मे से एक है। वैज्ञानिक कार्बन डेटिंग के अनुसार यहाँ पर मानव २२ लाख - २५ लाख वर्ष पहले आये थे।???
  Когда то было KGB, а теперь FSB, CDYU.

 7. Вверх #7
  Посетитель Аватар для Seged
  Пол
  Мужской
  Адрес
  Одесса, Украина
  Сообщений
  228
  Репутация
  33
  Цитата Сообщение от KSS26 Посмотреть сообщение
  Вроде тестирование задумывалось с целью побороть корупцию в сфере образования. Но это врядли случится.
  Почему?
  Хуже, чем было, уже вроде некуда.

 8. Вверх #8
  Посетитель Аватар для Seged
  Пол
  Мужской
  Адрес
  Одесса, Украина
  Сообщений
  228
  Репутация
  33
  Цитата Сообщение от cdyu Посмотреть сообщение
  चीन की आबादी दुनिया मे सर्वाधिक है। प्राचीन चीन मानव सभ्यता के सबसे पुरानी शरणस्थलियों मे से एक है। वैज्ञानिक कार्बन डेटिंग के अनुसार यहाँ पर मानव २२ लाख - २५ लाख वर्ष पहले आये थे।???
  Так гораздо

 9. Вверх #9
  Постоялец форума
  Пол
  Женский
  Сообщений
  1,064
  Репутация
  79
  Заданьица ничего себе! Интересно, а какой-нибудь ученый сможет ответить на все задания правильно? Настроение накануне экзаменов тоже имеет значение. А нашем случае, у детей была паника. Это специально так было задумано? Или Тимошенко забыла, каково оно - экзамены сдавать?

 10. Вверх #10
  Не покидает форум Аватар для KSS26
  Пол
  Мужской
  Адрес
  Одесса
  Возраст
  34
  Сообщений
  30,975
  Репутация
  6577
  На тестирование в Феодосии пришли
  нетрезвые ученики
  В Украине проходит внешнее тестирование по украинскому языку и литературе. В Феодосии двое участников пришли на пункт тестирования в нетрезвом виде.
  "Медики подтвердили факт нетрезвого состояния участников. Был составлен акт, на основании которого эти два человека не были допущены к участию в тестировании", сообщил директор Симферопольского регионального центра оценивания качества образования Юрий Ильин.
  Эти наверно выпили для храбрости.
  МЫ ИЗ ОДЕССЫ И ГОРДИМСЯ ЭТИМ!

 11. Вверх #11
  СуперПабло
  Alfa-самец
  Аватар для Pablo Escobar
  Пол
  Мужской
  Адрес
  Киев
  Возраст
  38
  Сообщений
  56,132
  Репутация
  20107
  Цитата Сообщение от KSS26 Посмотреть сообщение
  Эти наверно выпили для храбрости.
  Перед іспитами краще вінтитися, ніж пиячити. )
  Доктор Калембет, отбывший пять лет своего лагерного срока, не справился с послелагерной волей и через год покончил с собой, оставив записку: «Дураки жить не дают».

 12. Вверх #12
  User banned
  Пол
  Мужской
  Адрес
  Наша городишка... :)
  Сообщений
  11,067
  Репутация
  4557
  Записей в дневнике
  18
  Кажется вместо знаний и творческого поиска...детям скармливают...пропагандурь и догматизм.

 13. Вверх #13
  Не покидает форум Аватар для KSS26
  Пол
  Мужской
  Адрес
  Одесса
  Возраст
  34
  Сообщений
  30,975
  Репутация
  6577
  Перед іспитами краще вінтитися, ніж пиячити. )
  Шо це?
  МЫ ИЗ ОДЕССЫ И ГОРДИМСЯ ЭТИМ!

 14. Вверх #14
  Живёт на форуме Аватар для Tosya60
  Пол
  Женский
  Адрес
  Одесса
  Сообщений
  3,841
  Репутация
  2447
  Бред, при СССР такой навязчивой пропаганды не было

 15. Вверх #15
  User banned
  Пол
  Мужской
  Сообщений
  19,672
  Репутация
  10506
  Записей в дневнике
  5
  Написано: moonrainbow (IP записан) • Сообщений: 6140 [Скрыть сообщения этого пользователя]
  Дата: 22.04.08 14:21:38


  В моих глазах это характеризуется словом "подленько".
  Формально пропагандистских действий здесь нет. Задача формально ясна, как стеклышко: вычленить и изложить тезисы автора текста. И проверяется тоже, естественно, всего лишь понимание тезисов автора. Свою позицию никто не заставляет менять, но никто и не спрашивает.
  Подленько то, что ученик вынужден читать политический текст и излагать тезисы его автора, в состоянии, когда он и не имеет возможности высказать свое мнение, и не имеет возможности отказаться от прочтения текста.
  Формально не придерешься. Фактически это впрягание детей в политразборки, что предельно непорядочно.
  Это в том же русле, что изучать пропагандистские тезисы Гитлера, рисуя с ними стенгазеты и повторяя их на уроках.

  http://forum.for-ua.com/read.php?1,2798243,page=1

 16. Вверх #16
  Затейница

  Аватар для Olivi@
  Пол
  Женский
  Адрес
  Одесса
  Возраст
  52
  Сообщений
  71,626
  Репутация
  81147
  Записей в дневнике
  5
  На тестировании детям предложили «заложить» друг друга и подслушивали в туалете
  Там письмецо от Ющенко...
  Не могу прочитать, зрение не позволяет...
  Кто видит, напишите в двух словах, что там?
  💙💛
  Майдануться никогда не поздно © Yakov Gopp

 17. Вверх #17
  Не покидает форум Аватар для Onewinged
  Пол
  Мужской
  Адрес
  Одесса
  Сообщений
  7,729
  Репутация
  3530
  Цитата Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
  На тестировании детям предложили «заложить» друг друга и подслушивали в туалете
  Там письмецо от Ющенко...
  Не могу прочитать, зрение не позволяет...
  Кто видит, напишите в двух словах, что там?
  4-й абзац.
  "Під час тестування не будьте байдужими до порушень, які, можливо, допускатимуть Ваші колеги або інші особи. Негайно повідомляйте про ці випадки відповідальним за ... (не могу разобрать слово) тестування. Пам'ятайте, що будь-які порушення ставлять Вас у нерівні умови з іншими учасниками тестування."
  Sometimes the burning bridge is the best way to enlighten your path.

 18. Вверх #18
  Затейница

  Аватар для Olivi@
  Пол
  Женский
  Адрес
  Одесса
  Возраст
  52
  Сообщений
  71,626
  Репутация
  81147
  Записей в дневнике
  5
  Цитата Сообщение от Onewinged Посмотреть сообщение
  4-й абзац.
  "Під час тестування не будьте байдужими до порушень, які, можливо, допускатимуть Ваші колеги або інші особи. Негайно повідомляйте про ці випадки відповідальним за ... (не могу разобрать слово) тестування. Пам'ятайте, що будь-які порушення ставлять Вас у нерівні умови з іншими учасниками тестування."
  Мда... (спасибо)
  Т.е. вы пока тестируетесь, пристально наблюдайте за другими)))
  Совковое стукачество процветает, однако...
  💙💛
  Майдануться никогда не поздно © Yakov Gopp

 19. Вверх #19
  User banned
  Пол
  Мужской
  Сообщений
  4,436
  Репутация
  463
  Это-то как раз нормально. Типичный пример либеральных ценностей. Кстати, при совке стучало меньшинство, при капиталлизме стучат ВСЕ, так что - привыкайте и постарайтесь найти в этом приятные стороны

 20. Вверх #20
  Не покидает форум Аватар для фокс
  Пол
  Мужской
  Адрес
  киев
  Сообщений
  27,332
  Репутация
  5150
  Записей в дневнике
  9
  Цитата Сообщение от cdyu Посмотреть сообщение
  Читаем расшифровку.

  Читання н аналіз тексту
  Текст З
  Прочитайте уважно текст. Виконайте завдання 32—39 до нього. З чотирьох
  варіантів відповідей виберіть ОДНУ ПРАВИЛЬНУ й позначте її у бланку згідно
  з інструкцією. .
  «Щобнас поважали...»
  (1) Мовне питання не можна розглядати Ізольовано від усісї політичної, соціальио-еконо-міч мої те культурної ситуації* Нині втрачено ту ініціативу в мовній політиці, яка починала народжуватися в час здобуття незалежності. Причини — і а об'єктивних обставинах (кризо¬вий стан суспільства, зниження престижу українськості внаслідок соціальних розчаруаань), і в суб'єктивних (незацікавленість державних структур, «втома» громадських інституцій, пря¬ма політична протидія з боку певних груп). У багатьох сферах ми відкинуті назад НАВІТЬ порів¬няно а кінцем 80-х років,
  (І) 3 метою політичного тиску на Україну активно використовуються застарілі, ви радян¬ського походження, статистичні дані про національний склад населення України,— тоді кола демографічні дослідження останніх років засвідчують сталу тенденцію до зростання кількості осіб, що ідентифіку ють себе як українці.
  (3) Зразком політичної тенденційності може бути недавни зайва Міиіііерсіиа ёвхорлоавшя справ Росії про нібито утиски в Україні російсько? мови, яку міністерство, слідом за деякими російськими газетами, називає рідною мовою більш як половини українців. Крім фантазії" ав¬тор» а, тут «спрацювало» Й елементарне змішування зовсім різних понять: «рідна мода* і «мова повсякденного вжитку». Мільйони українців під тиском обставин справді користуються в су¬спільному, а часто й приватному побуті російською, але рідною вважають українську і на мають наміру від неї відмовлятися- Навіть багато жто этих, що нею не володають, жалкують про цо ' І Хотіли 0. щоб їхні діти не зазнали такої кривди. Це проблема, яку ще МАЮТЬ ДОСЛІДИТИ соціолін-гвістика, Лінгво психологія і педагогіка»— як і те явище, яке можна назвати вимушеною росІй-ськомовністю: коли люди, які добре володіють українською мовою і хотіли б нею користуватися» черва різні зовнішні обставини не можуть цього зробити.
  (4) Аналізу потребує і поняття двомовності, яке у нос парадоксальним чином узяли на озброєння принципові одиомовникн — ті, хто не знас і не хоче знати української мови, тоді як ті, кого вопи позивають націоналістами, власне і с двомовними, бо володають і користуються обо¬ма мовами. Хочете двомовності — будь ласка: опановуйте й українську мову, а не розколюйте суспільство за мовною ознакою. Коли ж говорити про двомовність у ширшому аспекті, то треба бачити принципову різницю між білінгвізмом та ідеологічно запрограмованою двомовністю ра¬дянського типу, якій прнзнпчалпся роль перехідного етапу до тріумфальної оди омов кості.
  (Й) У зв'язку а цим постає питання про плутанину, а часом і демагогію навколо «національ-них меншин» в Україні» Під цю категорію підводяться зовсім різні національні групи — як ті, ЯКІ справді с cytfдомінантними і за долю культури І мови яких маємо нести відповідальність ми, українці, ТІК і та вельми умовна національна меншина, яка насправді домінує у мовній сфері ли идя к и позиціям, здобутим у результаті жорстокої русифікації України в Російській імперії і а СРСР. Якщо дивитися правді в очі, то сьогодні в Україні національною меншиною, яка потре¬бує захисту, с україномовні українці.
  (6) У нинішній окладній ситуації державна мовна політика мас поєднувати цілеспрямованість І рішучість а розсудливістю, тактовністю і навіть обережністю в засобах.
  (7) Цей підхід полягає в поступовому створенні об'єктивних обставин, які робитимуть ук-раїнську мову потрібною і престижною для всіх» л українську культуру привабливою і конку-рентоспроможною на всіх рівнях. Зробити це иепросто, з огляду на глибину зрусифікованості українського суспільства та могутню дію стмжії дальшої русифікації. Тут науковці політологи, культурологи, соціологи, соціоліагвісти поживні запропонувати систему дій, виґрунтувану на аналізі реальності Й передбаченні перспектив.
  (8) Майже сто років тому Михайло Грушевсьхнй сказав: «Якщо ми. українці, хочемо, щоб нас поважали інші народи» то треба, нарешті, почати з поваги до самих себе».
  {519 сл.) (S* І.Дзюбою)


  Завдання 32—39 до тексту З
  32. Факт заяви Міністерства закордонних справ Росії про нібито утиски в Україні російської мови є свідченням того, що
  А мільйони українців, які користуються в повсякденному житті українською мовою, потребують державного захисту;
  Б уряд України не надає належної уваги захисту прав і свобод громада н щодо обрання мови
  спілкування;
  В мовне питання не можна розглядати ізольовано від усісї політичної, економічної та куль¬ту рної ситуації; Г утиски в Україні російської мови справді мають місце.

  П.Якою вважає автор ситуацію, коли ті, хто не знає української мови, закликають до надання
  обом мовам статусу державних?
  А Тенденційною; Б проросІ йською; В демагогічною; Г парадоксальною.

  *4. Висловлену ■ Заяві Міністерства закордонних справ Росії думку про те, що perfi *"У ™°*y пазнпос рідкою більше половши населення України, я втор вважає ті адреи ішт. ■ШІНИН
  А статистичні дані про національний склад населення України є застарілими; В необхідно розмежувати поняття «ріднамова» та «мова повсякденного вжитку»;
  В багато українців жалкують про та, що не володіють українською мовою; Г більшість українців хотіли б, щоб їх ні діти но лод і л и українською мовою.
  35. Яку роль у тексті відіграє посилання автора на явище, яко ній називає вкмушеямно poeifi еьтоношшіспо?
  А Дозволяє вичвкти наслідки змішування понять рідної мови та мови поесяклеякого яжитху;
  В підтверджує думку про сталість тенденції до збільшеная кількості осіб, які ввивають
  себе українцями;
  й допомагає з'ясувати наслідки політичного тиску на Україну у роз u язанні мовного питання;
  Г є одним 9 аргументів, які спростовують тезу Заяви Міністерства закордонних справ Росії про нібито утиски в Україні російської мови.
  38. Яка національне мввшявж. ял мужу автора, погребує оахнсгу в Унраїяї? А Росіяни;
  Б російськомовні українці; В україномовні українці;
  Г різні національні групи. и8В% § • . аьтурп яких потребує збереження.
  к
  37. Автор вважає, що зростанню престижності української мови перешкоджає
  А зрусифікованість українського суспільства; •
  Б обмеженість уживання української мови в науковій сфері; В вимушена російськомовність більшої чостики населення; Г політичний тиск на Україну з боку Росії;
  38. До кого звернене спонукальне речення в абзаці (4)?
  А До тих» хто вільно володіє обома мовами;
  Б до тих, хто змушений користуватися; лише російською мовою;
  В до тих, кого називЫ ЮТЬ націоналістами;
  Г до прибічників двомовності на державному рівні.
  39.Яку роль у тексті відіграє висловлення «Цей підхід полягає в поступовому Створенні об'єктивних обставин, які робитимуть українську мову потрібною і престижною для всіх, а українську культуру привабливою 1 конкурентоспроможною на всіх рівних»?
  А Є тезою, яку автор мас довести;
  Б розкриває та конкретизує попередню думку;
  В є визначенням поняття;
  Г аргументує попередньо сформульовану тезу.
  у меня вчера сдавали тесты две дочери.

  мнение младшей - она у меня круглая отличница и победитель олимпиад по украинскому языку: вопросы по чтению и анализу - полный бред.

  вчера ответы по тестам уже были вывешаны в интернете, утверждает, что именно там она наделала ошибок


Ответить в теме
Страница 1 из 8 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения